Otázka:

Akého rodu sú názvy Paríž a Plzeň? Ak sa hovorí o pive z mesta Plzeň, je správnejšie Vypil som dva Plzne alebo dve Plzne?

Heslá:

Paríž, Plzeň, plzenské pivo, plzne, plzenské

Odpoveď:

 

Názov mesta Paríž je v slovenčine podstatné meno mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj. Názov mesta Plzeň je v slovenčine podstatné meno ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru dlaň. Názvy Paríž Plzeň sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Skrátené pomenovanie plzenského piva jednoslovným výrazom plzeň sa píše s malým začiatočným písmenom a je rovnako ako názov mesta podstatné meno ženského rodu (porov. Slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk), napr. Vypil som dve plzne.Pre úplnosť dodávame, že slovo plzeň je hovorový výraz a v rovnakom význame „plzenské pivo“ sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvádza ako skrátené neutrálne pomenovanie podstatné meno stredného rodu plzenské, napr. Po obede sme si dali jedno plzenské.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu Paríž