Otázka:

Ako sa skloňuje meno Stéphane Quintal? Čo treba uviesť za menami športovcov, keď sa vo vete uvádza ich klubová príslušnosť?

Heslá:

Stéphane, skloňovanie, klubová príslušnosť

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní francúzskeho rodného mena Stéphane sakoncové e odsúva, pretože sa nevyslovuje, a pádové prípony vzoru chlap sa pripájajú k základu mena: Stéphane – bez Stéphana – k Stéphanovi – poznám Stéphana – o Stéphanovi – so Stéphanom.

            Ak sa za menom uvádza údaj o klubovej príslušnosti hráča, možno použiť medzi menom a názvom klubu pomlčku a medzi menami čiarku (alebo bodkočiarku), napr. George Parros – Florida Panthers, Rick Di Pietro – New York Islanders. Variant B, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, nie je vhodný, lebo v ňom nie je jasný začiatok a koniec jednotlivých údajov. Názov klubu sa môže uviesť aj v zátvorke, napr. George Parros (Florida Panthers), Rick Di Pietro (New York Islanders).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Stéphane