Otázka:

Ako sa skloňuje meno Stéphane? Aké interpunkčné znamienko treba dať za menom športovca, keď sa vo vete uvádza jeho klubová príslušnosť?

Heslá:

Stéphane, skloňovanie, klubová príslušnosť

Odpoveď:

 Pri skloňovaní francúzskeho rodného mena Stéphane sa koncové -e odsúva, pretože sa nevyslovuje, a pádové prípony vzoru chlap sa pripájajú k základu mena: Stéphane – bez Stéphana – k Stéphanovi – poznám Stéphana – o Stéphanovi – so Stéphanom.

            Ak sa za menom uvádza údaj o klubovej príslušnosti hráča, možno použiť medzi menom a názvom klubu pomlčku a medzi menami čiarku (alebo bodkočiarku), napr. George Parros – Florida Panthers, Rick Di Pietro – New York Islanders. Názov klubu sa môže uviesť aj v zátvorke, napr. George Parros (Florida Panthers), Rick Di Pietro (New York Islanders).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Stéphane