Otázka:

Píše sa za skratkou s. r. o. alebo a. s. vo vete čiarka?

Heslá:

písanie čiarky, skratka právnej formy organizácie

Odpoveď:

 

Ak je skratka právnej formy organizácie spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o. (alebo skratka akciovej spoločnosti a. s.) uvedená pred názvom organizácie, oddeľuje sa medzerou, napr. s. r. o. ALFA. Ak sa skratka uvádza za názvom organizácie, oddeľuje sa čiarkou a medzerou, napr. ALFA, s. r. o. Vo vetnej súvislosti sa dáva čiarka aj za skratkou právnej formy organizácie, napr. Spoločnosť Nástenka, s. r. o., bola založená v roku 1988. Pre úplnosť dodávame, že za každou zložkou skratky, ktorá sa končí bodkou, dáva sa medzera, napr. t. j., a. s., s. r. o. a pod.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu písanie čiarky