Otázka:

Chcela by som požiadať o vysvetlenie rozdielu pojmov expirácia a exspirácia a v akých prípadoch sa ktoré slovo má a môže používať.

Heslá:

exspirácia, expirácia, expiration, extirpation, exsudácia

Odpoveď:

 

Slovo exspirácia sa v tejto podobe uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu, v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Slovníku súčasného slovenského jazyka a v slovníkoch cudzích slov. V praxi sa môžeme stretnúť aj s podobou expirácia, pravdepodobne pod vplyvom anglického pravopisu tohto slova – expiration. Slovenčina prebrala tento latinský termín v pôvodnej podobe, angličtina ho používa s vynechaním písmena s. Podobne je to aj pri iných medicínskych termínoch, napr. exstirpácia – angl. extirpation (operatívne odstránenie orgánu), exsudácia – angl. exudation (tvorenie výpotku).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu exspirácia