Otázka:

Čo znamená formulácia viac tréningových kempov?

Heslá:

tréningový kemp

Odpoveď:

 Formuláciou „ak sa v texte spomína viac tréningových kempov“ sme mali na mysli prípad, keď by danej vete predchádzala napríklad táto veta: Nasledujúci víkend bude už vo všetkých kluboch hokejovej NHL v znamení rozbiehajúcich sa tréningových kempov. Potom by bolo vhodné v nasledujúcej vete Ak do 15. septembra nebude podpísaná nová kolektívna zmluva, NHL neumožní hráčom nastúpiť do tréningových kempov použiť spojenie tréningový kemp v množnom čísle. Ak sa však v prechádzajúcom texte tréningové kempy nespomínali, v danej vete sa môže použiť spojenie tréningový kemp v jednotnom čísle: Ak do 15. septembra nebude podpísaná nová kolektívna zmluva, NHL neumožní hráčom nastúpiť do tréningového kempu (ako napríklad v podobnej vete Ak do 15. septembra nebude podpísaná nová kolektívna zmluva, NHL neumožní hráčom nastúpiť na sústredenie), ale nebolo by nesprávne ani vyjadrenie s použitím množného čísla: Ak do 15. septembra nebude podpísaná nová kolektívna zmluva, NHL neumožní hráčom nastúpiť do tréningových kempov.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tréningový kemp