Otázka:

1. Ktoré vyjadrenia so slovom náskok sú spisovné: náskok dvoch gólov alebo náskok o dva góly? 2. Možno Hráčsku asociáciu NHL nazvať únia alebo hráčska únia? 3. Možno vytvoriť prídavné meno úniový? 4. Je správne diskusia o podmienkach ľadových plôch alebo ľadovej plochy?

Heslá:

mať, získať, zaistiť si, náskok dvoch gólov, náskok o dva góly, zvyšiť, znížiť náskok, asociácia, Únia

Odpoveď:

 

                1. Pri vyjadrení dvojgólového náskoku možno v spojení so slovesami mať, získať, zaistiť si použiť obidve formulácie náskok dvoch gólov aj náskok o dva góly: Domáci majú/získali/zaistili si pred svojím súperom náskok dvoch gólov aj Domáci majú/získali/zaistili si pred svojím súperom náskok o dva góly.

            Spojenia zvýšiť/znížiť náskok o dva góly aj zvýšiť/znížiť náskok na dva góly sú obe správne, no nemusia znamenať to isté. V spojeniach s predložkou nemusí ísť o dvojgólový náskok, ten môže byť aj väčší, len jeho zvýšenie/zníženie bolo dvojgólové. V spojeniach s predložkou na ide práve o dvojgólový náskok.

                 2. Vo význame „spojenie organizácií rovnakého druhu“ sú slová asociácia únia synonymné. Ak sa pri označení Hráčskej asociácie NHL používa popri skrátenom pomenovaní asociácia aj slovo únia, nemožno proti tomu namietať.

            3. Prídavné meno úniový utvorené zo slova únia je správne a uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka.     

                  4. Pri označení diskusie o kvalite ľadovej plochy zimných štadiónov odporúčame uprednostniť vyjadrenie v jednotnom čísle – diskusia o podmienkach ľadovej plochy.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu mať