Otázka:

Ako sa zapíše pomocou číslic a slov prídavné meno štrnásťpercentný? Môžem v uvedenej vete použiť sloveso lámať sa vo význame „byť zlomový, kľúčový“? Je označenie citátu v citáte správne? Môže sa so slovom okolnosť použiť predložka v? Treba v uvedenej vete písať čiarku pred ako?

Heslá:

lámať, lámať sa, zlomový

Odpoveď:

 

      1. Pri skrátenom zápise rozsahu zapísaného pomocou číslic a slov sú správne tieto podoby: 11- až 14-percentná hranica a 11- – 14-percentná hranica, z ktorých odporúčame uprednostniť prvú z nich, ktorá je významovo jasnejšia.

            2. Vo vete Nemyslím si, že účasť profesionálnych hokejistov z NHL na olympijských hrách je oblasťou, v ktorej sa bude kolektívna zmluva lámať má sloveso lámať sa význam, ktorý uvádzate, a to „byť rozhodujúcou; rozhodnúť o niečom“.

             3. Priama reč vložená do priamej reči sa zapisuje tak, ako uvádzate vo svojom emaile, no v prípade vety V poriadku, znečisťujte ďalej, podstatné sú zisky ide o nevlastnú priamu reč, ktorá sa nedáva do úvodzoviek. Celú vetu odporúčame zapísať takto: Riaditeľ podniku uviedol: „Znečisťovanie ovzdušia nie je okolnosťou, v ktorej ochrancovia prírody iba skonštatujú: V poriadku, znečisťujte ďalej, podstatné sú zisky.“

             4. V spojení so slovom okolnosť sa častejšie používa predložka za, napr. za (každých, daných, nijakých) okolností. Samozrejme, v určitých kontextoch sa môže predložka ocitnúť pred slovom okolnosť, napríklad pri slovese alebo inom podstatnom mene s takouto väzbou: výsledky volieb spočívajú aj v okolnosti; rozdiel je aj v okolnostiach; nastali zmeny v okolnostiach.

            5. Vo vete Jednou z vecí, ktorá sa stáva v určitých športoch bez ohľadu na to, ako sa v nich vyjadrujú ekonomické okolnosti, je, že nezáleží na tom, či hlásia stratu, ako naposledy v basketbale, alebo či priznajú, že nie sú finančné problémy, ako sa naposledy stalo v NFL sa pred spojkami ako píšu čiarky a pred spojením bez ohľadu na to sa čiarka nepíše.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lámať