Otázka:

Možno Hráčsku asociáciu NHL nazvať odborová organizácia hráčov alebo hráčske odbory?

Heslá:

odborová organizácia hráčov, hráčske odbory.

Odpoveď:

 

Nevieme posúdiť, či Hráčska asociácia NHL plní aj funkciu odborovej organizácie hráčov NHL a či sa na jej označenie používa aj pomenovanie odborová organizácia hráčov, resp. hráčske odbory. Pri používaní takéhoto označenia treba mať na zreteli správne pochopenie textu, teda aby prijímateľovi bolo jasné, o akú organizáciu ide.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odborová organizácia hráčov