Otázka:

Ako sa vyslovuje názov ulice Gessayova?

Heslá:

Gessayova ulica, Gessay, Gessayova

Odpoveď:

 

Gessayova ulica v Bratislave je pomenovaná po slovenskom novinárovi Ignácovi Gessayovi. Pri priezvisku Gessay, ako aj pri názve ulice Gessayova (keďže nepoznáme výslovnosť priezviska podľa rodinného úzu) možno uprednostniť výslovnosť so spoluhláskou š – [gešaj, gešajova]. Opora takejto výslovnosti je v historickom názve obce Gessayov, ktorý sa po roku 1948 písal v podobe Gešajov (od r. 1960 Zálesie). Keďže uvedené skutočnosti nie sú všeobecne známe, bežne sa názov ulice vyslovuje aj so spoluhláskou s [gesajova].


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Gessayova ulica