Otázka:

Je správne príjmu sviatosť manželstva?

Heslá:

prijať, prijať sviatosť manželstva

Odpoveď:

 

Pri časovaní slovesa prijať zostáva predpona pri- krátka vo všetkých tvaroch prítomného času: prijmem, prijmeš, prijme, prijmeme, prijmete, prijmú. V spojení prijmú sviatosť manželstva je tvar 3. osoby množného čísla slovesa prijať.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu prijať