Otázka:

Je správne použitie slovesa prevádzkovať vo vete Daciuk prevádzkuje zodpovednú defenzívnu hru ako dobre fungujúci podnik?

Heslá:

prevádzkovať, vykonávať, robiť, venovať sa, predvádzať, predstavovať, reprezentovať, tvoriť, organizovať, utvárať

Odpoveď:

 

Aj keď sa vo vete Pavel Daciuk prevádzkuje zodpovednú defenzívnu hru ako dobre fungujúci podnik hra hokejistu prirovnala k chodu podniku, sloveso prevádzkovať sa v nej nepoužilo vhodne. Príklad z českej literatúry, ktorý uvádzate ako analogický, nie je presný, pretože slovenskými ekvivalentmi českého slovesa provozovat nie je len sloveso prevádzkovať, ale prvotne slovesá vykonávať, robiť, venovať sa. Vo vete citovanej v úvode možno (podľa širšieho kontextu) použiť sloveso predvádzať, predstavovať, reprezentovať, utvárať/tvoriť, prípadne organizovať.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prevádzkovať