Otázka:

Svojho času som kdesi počul, že slovo nasledovný sa nemá používať. Platí to aj dnes?

Heslá:

nasledovný

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk, sa prídavné meno nasledovný hodnotí ako menej vhodné. To znamená, že toto slovo je spisovné, ale ide o zriedkavejšie používané synonymum štylisticky neutrálneho výrazu nasledujúci (napríklad pri varení postupujeme nasledujúcim spôsobom). Pri uvádzaní výkladu alebo výpočtu sa odporúča uprednostňovať pred prídavným menom nasledovný vhodnejšie výrazy, napr. takýto, tento, napr. správny postup je takýto:... (nie nasledovný)alebo základné podmienky zdravého rastu sú tieto:... (nie nasledovné). 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nasledovný