Otázka:

V médiách sa často používa meno Chatam Sófer s dlhým ó. V origináli je však krátke o. Ako je to správne?

Heslá:

Chatam

Odpoveď:

Meno významného rabína 19. storočia Chatama Sofera (vlastným menom Moše Schreiber) pôsobiaceho v Bratislave odporúčame v slovenčine používať v uvedenej podobe.

 

 

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Chatam