Otázka:

Sú správne vyjadrenia kapacita hokejového štadióna je... miest na sedenie; vypredať kapacitu štadióna; kapacita štadióna je 18 000? Je správne slovo permanentka? Ako nahradiť v texte slovo dríč?

Heslá:

kapacita, vypredať kapacitu, permanentka, dríč, drieť, dráč

Odpoveď:

1. Jedným z významov slova kapacita je „objemové, rozsahové možnosti, ktoré sú k dispozícii, využiteľnosť istého priestoru“ (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka H - L z r. 2011). Vo vetách Kapacita hokejovej haly/hokejovej arény/hokejového štadióna je 18-tisíc miest na sedenie. – Kapacita hokejovej haly/hokejovej arény/hokejového štadióna je 18-tisíc divákov je slovo kapacita použité správne.

            2. Vyjadrenie vypredať kapacitu, resp. vypredaná kapacita sa používa nielen v športovej publicistike, napr. Košičania potvrdili fakt, že hokej milujú, keď v priebehu dvoch hodín vypredali kapacitu hľadiska, ale aj v iných textoch, napr. „Máme  vypredané kapacity na celý august aj september,“ povedal spolumajiteľ a konateľ nábytkárskej firmy. Spojenie vypredaná kapacita haly/štadióna/hľadiska možno prirovnať k metonymickému vyjadreniu vypredané predstavenie (porov. Krátky slovník slovenského jazyka /ďalej KSSJ/ aj na www.juls.savba.sk), vypredaný zápas.

            3. Pri číselnom vyjadrení kapacity nejakého priestoru je vhodnejšie uvádzať aj  slovo miesto, sedadlo, stolička, prípadne divák alebo návštevník, napr. Súčasná kapacita zimného štadióna je 18 118 miest.

            4. Spojenie byť vypredané sa používa aj bez predmetu (hľadisko, hala, zápas, predstavenie), napr. Ľudia chodia na naše zápasy, takmer vždy je vypredané. – Hlásateľ oznámil, že je vypredané. – V Los Angeles bolo vypredané ešte pred začiatkom sezóny. V slovenčine sa používajú aj iné podobné vyjadrenia označujúce nejaký stav, napr. je navarené, upratané, rozhodnuté; bolo jasné.

            5. Slovo permanentka vo význame „permanentná vstupenka“ je hovorové, teda spisovné slovo (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a KSSJ).

            6. Slovo dríč má pôvod v českom slove dříč vo význame „kto veľmi usilovne pracuje, drie“. Vo vete, ktorú ste uviedli vo svojom e-maile, možno slovo dríč vyjadriť opisne pomocou frazeologizmu so slovesom drieť, napr. Dominika Cibulková (poctivo) drie ako kôň/otrok – neraz trénuje aj štyri hodiny a nevypustí ani sekundu. Vo význame „kto sa veľmi usiluje“ máme v slovenčine výraz dráč, ten má však aj ďalšie odlišné významy (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A - G alebo KSSJ).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kapacita