Otázka:

Je správne prijmete alebo príjmete?

Heslá:

prijať

Odpoveď:

 

Pri časovaní slovesa prijať zostáva predpona pri- krátka vo všetkých tvaroch prítomného času: prijmem, prijmeš, prijme, prijmeme, prijmete, prijmú. V spojení ... keď prijmete naše pozvanie k spoločnej večeri je tvar 2. osoby množného čísla


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu prijať