Otázka:

Má byť v uvedenej vete čiarka? Píše sa ultrarýchle spolu? Ako sa píše nanovo navrhnutý?

Heslá:

ultrarýchly, nanovo navrhnutý, nanovo, novonavrhnutý

Odpoveď:

           1. Vo vete Najdôležitejšia vec, ktorá sa stala iPhonu, odkedy je tu má byť vložená veta ktorá sa stala iPhonu oddelená čiarkami z oboch strán.

            2. Prídavné meno ultrarýchly, napr. ultrarýchly internet, odporúčame písať ako jedno slovo.

            3. Spojenie nanovo navrhnutý sa píše oddelene, ide teda o spojenie príslovky nanovo a príčastia navrhnutý. Ako jedno slovo by sa písalo zložené prídavné meno novonavrhnutý.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ultrarýchly