Otázka:

Ako máme písať slová epilengyel a severojužný smer? Ako označovať dve protiľahlé svetové strany? Napr. kostra je orientovaná v smere JZ – SV alebo kostra je orientovaná v osi JZ – SV? Je správny výraz rastlá skala?

Heslá:

epilengyel, severojužný, východozápadný, rastlý, rastlé drevo, rastený, prírodný

Odpoveď:

               1. Označenie stupňa/fázy lengyelského okruhu (lengyelskej kultúry) epilengyel odporúčame písať s malým začiatočným písmenom.

            2. Zložené prídavné mená severojužný vo význame „smerujúci od severu na juh“ a východozápadný vo význame „smerujúci od východu na západ“ sa píšu ako jedno slovo bez spojovníka.

            3. Pri označení polohy náleziska vzhľadom na svetové strany možno použiť zápis kostra je orientovaná v smere JZ – SV alebo kostra je orientovaná v osi JZ – SV, pričom medzi skratkami dvoch protiľahlých svetových strán odporúčame používať pomlčku.

            4. Prídavné meno rastlý sa uvádza v Historickom slovníku slovenského jazyka vo význame „ktorý niekde rastie, rastúci“ a používa sa hlavne v spojení so živými prírodninami, napr. rastlé drevo. V takýchto spojeniach sa odporúča nahradiť ho prídavným menom rastený – rastené drevo. Za predpokladu, že v spojení s neživými prírodninami sa prídavným menom rastlý vyjadruje skutočnosť, že sa niekde vyskytujú v prirodzenej podobe, je vhodným ekvivalentom prídavné meno prírodný, napr. prírodná skala


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu epilengyel