Otázka:

Je terminologicky správny pojem kontajnerový terminál ako ekvivalent anglického container terminal? Kolegovia navrhujú zmeniť ho na trimodálny kontajnerový terminál alebo na terminál kombinovanej prepravy.

Heslá:

kontajnerový terminál, kontajnerové prekladisko, trimodálny kontajnerový terminál, trimodálny, terminál kombinovanej prepravy, kontajnerový

Odpoveď:

Pomenovanie kontajnerový terminál je z jazykového hľadiska správne. Vo význame „zariadenie, v ktorom sa prekladajú kontajnery z dopravných prostriedkov alebo dopravných zariadení na iné dopravné prostriedky alebo zariadenia, prípadne sa tu plnia alebo vyprázdňujú, alebo i na krátky čas ukladajú“ sa v Dopravnom slovníku uvádza termín kontajnerové prekladisko a ako synonymný termín kontajnerový terminál. Názov trimodálny kontajnerový terminál je tiež jazykovo správny, k termínu kontajnerový terminál sa pridal ďalší príznak – trimodálny. Ide pravdepodobne o špeciálny druh kontajnerového terminálu. Aj názov terminál kombinovanej prepravy je z jazykového hľadiska správny. Keďže jeho súčasťou nie je prídavné meno kontajnerový, pravdepodobne nejde o takýto druh terminálu.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kontajnerový terminál