Otázka:

Je správne Buďte dobrý, pracovitý, čestný, ak oslovujeme jednu osobu?

Heslá:

dobrý, pracovitý, čestný

Odpoveď:

 

Pri vykaní je určitý slovesný tvar vždy v druhej osobe množného čísla, ale prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno a slová sám, rád, vinen, hoden sú v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Ak oslovujeme jednu osobu, ktorej vykáme, prídavné mená dobrý, pracovitý, čestný sú v jednotnom čísle: Buďte dobrý, pracovitý, čestný (v ženskom rode Buďte dobrá, pracovitá, čestná).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dobrý