Otázka:

Je slovné spojenie exspiračná doba spisovné?

Heslá:

exspiračný, expiračná doba, lehota, čas

Odpoveď:

Prídavné meno exspiračný sa v tejto podobe uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). V spojení exspiračná doba odporúčame pred slovom doba uprednostniť slová lehota alebo čas. 


Otázka z 05. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu exspiračný