Otázka:

Ako sa správne skloňujú mená Soňa, Táňa, Broňa...? Najmä tvary datívu: Sone alebo Soni, Táne či Táni?

Heslá:

Soňa

Odpoveď:

Ženské mená ako Soňa, Broňa, Táňa, Dáša, Máša, Maja, Alica, AnčaAďa sa skloňujú podľa vzoru ulica. V genitíve singuláru aj v nominatíve plurálu majú pádovú príponu -e, teda bez Sone, bez Táne, bez Bronedve Sone, dve Táne, dve Brone. V datíve jednotného čísla majú príponu -i, teda (dám) Soni, Broni, Táni, (pôjdem k) Dáši, Máši, Maji, Alici, Anči, Adi.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Soňa