Otázka:

Je sloveso prestrieľať spisovné? Je slovo nesúmerateľnosť spisovné? Skloňuje sa slovo America v názve televíznej stanice ESPN America?

Heslá:

prestrieľať, prekorčuľovať, premôcť, prekonať, súmerateľný, súmerateľnosť, nesúmerateľnosť, ESPN America, America

Odpoveď:

 

 

              Pri slovese prestrieľať vo význame „prekonať súpera v počte striel na bránu“ sa predpona pre- použila rovnako ako pri slovese prekorčuľovať (porov. list č. JP-1717/12 z 3. 9. tohto roka), a to vo význame „nadobudnutie prevahy nad niečím alebo niekým“, napr. premôcť, prekonať.

            Prídavné meno súmerateľný, aj keď sa v slovenských výkladových slovníkoch neuvádza, je správne a znamená „porovnateľný“. Preto z neho utvorené podstatné mená súmerateľnosť ako „porovnateľnosť“ a nesúmerateľnosť vo význame „neporovnateľnosť“ sú jazykovo v poriadku.

            V názve televíznej stanice ESPN America odporúčame slovo America aj v nepriamych pádoch ponechať v základnom tvare, teda na ESPN America.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prestrieľať
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku