Otázka:

Ako mám napísať slovo kontaktovaný pri vykaní?

Heslá:

vinen, hoden, kontaktovaný, kontaktovaní

Odpoveď:

 

Pri vykaní je určitý slovesný tvar vždy v druhej osobe množného čísla, ale prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno a slová sám, rád, vinen, hoden sú v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba. Ak oslovujeme jednu osobu, ktorej vykáme, príčastie kontaktovaný je v jednotnom čísle – budete kontaktovaný...

            Tvar príčastia kontaktovaní v množnom čísle by bol správny pri oslovení viacerých ľudí, napr. Vážení klienti, budete kontaktovaní...


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vinen