Otázka:

Ako mám zapísať údaj o žene aj mužovi? Je správne sloveso doporučiť?

Heslá:

doporučiť, doporučovať, odporučiť, odporúčať

Odpoveď:

 

 

Pri ženskom mene sa názov funkcie uvádza v prechýlenej podobe, napr. Hlasovania sa zdržala poslankyňa Ing. Mária Dolná. Ak ide o predtlačený údaj, do ktorého sa dopĺňajú mená, možno zvoliť spôsob zápisu Hlasovania sa zdržal/zdržala poslanec/poslankyňa....

            Sloveso doporučiť/doporučovať je nespisovné, jeho spisovným ekvivalentom je podoba odporučiť/odporúčať (porov. Pravidlá slovenského pravopisu alebo Krátky slovník slovenského jazyka v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu doporučiť