Otázka:

Ako označiť zárobky z NHL, ktoré si rozdeľujú majitelia klubov – hokejové príjmy, zárobky alebo tržby? Je správne, keď číslo 17,5 % napíšem ako 17 a pol %? Ktoré vyjadrenie je správne: bol blízko svojej rodiny alebo svojej rodine?

Heslá:

príjmy, príjem, tržba, zisk, zárobok, plat, byť blízky niekomu niečomu

Odpoveď:

 

         1. Na označenie príjmov z hokeja odporúčame pred formuláciami príjmy súvisiace s hokejom príjmy týkajúce sa hokeja uprednostniť spojenie príjmy z hokeja. Synonymami slova príjem sú slová tržba alebo zisk. Slovo zárobok označuje skôr plat, mzdu.

            2. Číselný údaj 17,5 % možno vyjadriť aj ako 17 a pol percenta.

            3. Vo vete Peter bol po návrate zo zahraničia blízko svojej rodiny má byť spojenie s príslovkou blízko v genitíve (byť blízko niekoho/niečoho?). V datíve by bolo správne spojenie s prídavným menom blízky napríklad vo vete Peter bol po návrate zo zahraničia blízky svojej rodine (byť blízky niekomu/niečomu). Významu „trávil s rodinou omnoho viac času ako predtým“ zodpovedá prvá z uvedených viet.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príjmy