Otázka:

Môžem na veľký tlak použiť označenie pretlak? Je správne vyjadrenie streliť gól zo samostatného nájazdu? Ktorá predložka je správna vo vete Najkrajšie góly zo samostatných nájazdov/pri samostatných nájazdoch strieľa Rus Pavel Daciuk?

Heslá:

pretlak, streliť gól

Odpoveď:

 

              1. Slovo pretlak sa používa aj vo všeobecnom význame „nadmerný tlak“ v rozličných spojeniach. V príkladoch, ktoré uvádzate, však ide o vyjadrenie nadmerného počtu niečoho/niekoho, napr. na trhu je pretlak poradenských spoločností; na trhu bude pretlak dlhopisov; došlo k pretlaku pracovných síl na trhu; svoju silu už pretlak peňazí vo finančnom systéme demonštroval; v Slovane bol pretlak hráčov; v Pittsburghu je pretlak vynikajúcich mladých centrov, a v takom význame možno slovo pretlak hodnotiť ako (nielen športový) publicizmus.

            2. V spojení streliť gól zo samostatného nájazdu sa používa predložka zo, ale aj predložka pri – streliť gól pri samostatnom nájazde.

            3. Vo vete Najkrajšie góly zo samostatných nájazdov v NHL strieľa Rus Pavel Daciuk možno použiť predložku zo alebo predložku pri – Najkrajšie góly pri samostatných nájazdoch...


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pretlak