Otázka:

Môže sa použiť prídavné meno čistý v spojeniach čistý zákrok, obrať o puk čistým spôsobom, ak sa tým myslí „nie proti pravidlám“?

Heslá:

čistý, čistý zákrok

Odpoveď:

 

Používanie prídavného mena čistý v športovej publicistike vo význame „ktorý nie je proti pravidlám; čestný“ v spojeniach čistý zákrok, obrať (súpera o puk) čistým spôsobom, je jazykovo v poriadku, napr. pribrzdil ho tvrdý, ale čistý zákrok Rusa Ovečkina; namiesto bodyčekov radšej oberá o puk čistým spôsobom. 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čistý