Otázka:

Je spojenie v nedohľadne správne použité? Je spojenie v nenávratne spisovné, keď nie je v slovníkoch, a je správne použité vo vete?

Heslá:

v nedohľadne, v nenávratne

Odpoveď:

 

Vo vete Sezóna 2012/2013 je pre pokračujúcu výluku v NHL v nedohľadne je predložkové spojenie v nedohľadne použité vhodne.

Podobné spojenie v nenávratne, aj keď sa v slovenských výkladových slovníkoch neuvádza, je v poriadku a používa sa v súvislosti s niečím, čo sa už nevráti. Keďže vo vete Viac ako 100-miliónové straty, ktoré počas doterajšej výluky NHL utŕžila, sú v nenávratne sa spojenie v nenávratne  vzťahuje na  niečo, čo nikdy nebolo (tržby z ligy, ktorá sa nezačala), je použité nesprávne. Navyše, spojenie v nenávratne mení význam vety na opačný, pretože sa použilo v spojení so slovom straty – straty sú v nenávratne –, čo sa dá vysvetliť tak, že straty sú preč, sú odstránené. V podobnej súvislosti by bolo spojenie v nenávratne vhodne použité napríklad vo vete Peniaze, ktoré sa zatiaľ vložili do prípravy tohto ročníka NHL, sú v nenávratne (už sa im nevrátia).


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v nedohľadne