Otázka:

Ako treba rozdeliť prídavné meno cyklokrosové na slabiky?

Heslá:

cyklokrosové

Odpoveď:

 

Slovo cyklokrosové sa delí na slabiky cyk-lo-kro-so-vé.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cyklokrosové