Otázka:

Je správne ligoví majitelia? Čo znamená byť prepnutý zo sklamania? Je správne boj o miestenku? Je správne pokoriť hranicu 30 gólov? Nie je alogizmus vyjadrenie odniesť si odniekiaľ víťazstvo?

Heslá:

prepnúťmiestenka, pokoriť, pokoriť hranicu, prekonať niečo, odniesť si víťazstvo, odniesť si, odviezť si

Odpoveď:

          1. Na označenie majiteľov klubov NHL je vhodnejšie pred prídavným menom ligový – ligoví majitelia – uprednostniť prídavné meno klubový – kluboví majitelia –, ktoré sa aj používa.  

            2. Predpokladáme, že spojenie so slovesom prepnúť, ktoré uvádzate vo svojom emaile, pochádza z rozhovoru s Michalom Handzušom po jeho príchode z Los Angeles do Bratislavy na MS v hokeji, v ktorom ho on sám použil v kontexte Dobre som sa vyspal. Som už prepnutý zo sklamania v play off v NHL, a práve preto chcem hrať. V tomto prípade sa sloveso prepnúť použilo príležitostne a vetu Som už prepnutý zo sklamania v play off v NHL, a práve preto chcem hrať možno vysvetliť ako „zabudol som na sklamanie v NHL a som pripravený na MS“ (vyjadrenie možno prirovnať k prepnutiu televízneho programu). Takýto výraz však  nie je bežný a možno ho akceptovať iba pri citovaní.

            3. Slovo miestenka sa prenesene používa v športovej publicistike vo význame „zabezpečená účasť“, napr. postupovú miestenku do štvrťfinále už majú vo vrecku; o finálovú miestenku sa budú usilovať aj kajakárky.

            4. Sloveso pokoriť v spojení pokoriť hranicu niečoho sa bežne používa vo význame „dosiahnuť hranicu niečoho“, teda prekonať niečo, a to nielen v športovej publicistike.

            5. Vyjadrenie odniesť si víťazstvo nie je alogizmus, uvádza sa aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka pri hesle odniesť si. Rovnako možno v niektorých situáciách použiť aj sloveso odviezť si.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prepnúťmiestenka