Otázka:

Je správne dohodnúť sa o podmienkach alebo dohodnúť sa na podmienkach?

Heslá:

dohodnúť sa

Odpoveď:

 

Vo vete Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, ktorou (alebo v ktorej) sa dohodli o/na podmienkach poskytovania služby možno použiť predložku o – dohodnúť sa o podmienkach – aj predložku na – dohodnúť sa na podmienkach. Obidve predložkové väzby sa uvádzajú pri slovese dohodnúť sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. Pre úplnosť treba dodať, že v praxi je v uvedenom spojení oveľa frekventovanejšia predložka na.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dohodnúť sa