Otázka:

Možno používať slovo trajektória namiesto spojenia obežná dráha?

Heslá:

trajektória, obežná dráha

Odpoveď:

 

 

Vo vete Astronómia, astrofyzika a kozmológia sú vedecké odvetvia, ktoré sú pre neustále exponenciálne rastúce množstvo dát najvhodnejšie pre projekty využívajúce distribuované výpočty nemá byť čiarka za slovom dát.

            Vo vete Vedy (vhodnejšie vedecké odvetvia), pomocou ktorých je možné prírodné vedy žiakom a študentom na všetkých stupňoch škôl sprístupniť zaujímavou formou, sú astronómia, astrofyzika a kozmológia, kto vzhľadom na objekt svojho skúmania, t. j. vesmír, sú veľmi príťažlivé pre všetky vekové kategórie má byť čiarka za slovom formou.

            Slovo trajektória vo všeobecnom význame „dráha“ sa ako odborný termín používa vo viacerých vedných oblastiach, napr. v matematike, geometrii, vo fyzike (porov. výklad slova v Krátkom slovníku slovenského jazyka alebo v slovníkoch cudzích slov aj na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). Používanie slova trajektória ako synonyma slovného spojenia obežná dráha nemožno z jazykového hľadiska odmietnuť, rozhodujúce však je, či sa v príslušnej vednej oblasti (v astronómii) používa, teda či je v nej v uvedenom význame ustálené.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trajektória