Otázka:

Je správne vyjadrenie dostať zelenú a aká predložka sa má v ňom používať?

Heslá:

dostať zelenú, dať zelenú, mať zelenú, dať zelenú, dostať

Odpoveď:

 

 

Frazeologizmus dostať zelenú vo význame „mať prednosť alebo voľnosť v nejakej činnosti“, ktorý vznikol ako náprotivok k frazeologizmu dať zelenú, je rovnako ako spojenia mať zelenú dať zelenú (uvedené v Krátkom slovníku slovenského jazyka)správne a uvádza sa v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka pri hesle dostať.

            V spojení s frazeologizmami dať zelenú dostať zelenú odporúčame používať predložku na, napr. dať zelenú na vstup do Únie; dostať zelenú na poskytovanie úverov;    dostať zelenú na štart medzi elitou/na účasť na OH.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dostať zelenú