Otázka:

Je sloveso iákať odvodené od citoslovca iá spisovné? Používa sa?

Heslá:

híkať, iá, iákať, békať, bé, mékať, mé

Odpoveď:

V slovenčine máme sloveso híkať, ktoré má aj význam „vydávať zvuky podobné zvukom iá; napodobňovať zvuk vydávaný somárom“ a uvádza sa aj v slovenských výkladových slovníkoch (v elektronickej podobe aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Sloveso iákať sa v slovníkoch neuvádza, no možno ho umelo vytvoriť, podobne ako rad iných slovies utvorených z citosloviec, napr. békať (vydávať zvuk ), mékať (vydávať zvuk ).


Otázka z 03. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu híkať