Otázka:

Ako je správne: visiaci zámok, alebo visací zámok? Ďalej by ma zaujímalo skloňovanie priezviska Buday. Konkrétne: pre Budaya, alebo pre Budayiho? Ďakujem

Heslá:

visací zámok

Odpoveď:

Zámok určený (upravený, vyrábaný) na zavesenie sa v spisovnej slovenčine nazýva visací zámok, o čom sa môžete presvedčiť aj v lexikografických príručkách slovenského jazyka na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Pripomíname, že kovový mechanizmus na zamykanie sa častejšie nazýva podstatným menom ženského rodu zámka (t. j. visacia zámka), hoci správne je aj pomenovanie zámok – ide o dvojtvar.

Priezvisko Buday, ktoré sa vyslovuje [budaj], sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru chlap, t. j. bez Budaya, k Budayovi, vidím Budaya, o Budayovi, s Budayom.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu visací zámok