Otázka:

Ako vytvorím prídavné meno od názvu Bologna? Ostáva tam zachovaná mäkká spoluhláska alebo sa zmení na tvrdú?

Heslá:

Viedeň - viedenský, Sereď - seredský, Piliny - pilinský, Bologna - bolonský

Odpoveď:

Keďže pri tvorení prídavných mien príponou -ský od podstatných mien končiacich sa na mäkkú spoluhlásku dochádza k alternácii mäkkej spoluhlásky na tvrdú (porov. Viedeň – viedenský, Sereď – seredský), odporúčame uplatňovať toto pravidlo aj pri cudzích geografických názvoch, pri ktorých je mäkká spoluhláska na konci východiskového slova iba vo výslovnosti, ale v písme sa naznačuje zložkovo, napr. Hortobágy [výsl. -báď] – hortobádsky, Bologna [výsl. -ňa] – bolonský, Füzesabony [výsl. -boň] – füzesabonský, Piliny [výsl. -liň] – pilinský.


Otázka z 02. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Viedeň - viedenský