Otázka:

Existuje v slovenskom jazyku výraz okamžik?

Heslá:

okamžik

Odpoveď:

Slovo okamžik sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (nájdete ho aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk) uvádza ako zastarávajúci knižný výraz. Takéto výrazy sa používajú väčšinou iba v beletrii s určitým štylistickým zámerom (napríklad na dokreslenie postáv prostredníctvom ich jazykového prejavu). Štylisticky neutrálny ekvivalent výrazu okamžik je slovo okamih.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu okamžik