Otázka:

Možno používať slovo rezonancia v uvedených vetách? Je spojenie vrátiť sa späť do zápasu správne? Sú vyjadrenia poslať do vedenia a poslať do kolien správne?

Heslá:

rezonancia, ohlas, reakcia, vrátiť sa do hry, poslať, poslať tím do vedenia, poslať súpera do kolien

Odpoveď:

 1. Slovo rezonancia má aj význam „ohlas, ozvena“, ale ide o termín zo psychológie. Vo vetách Jeho amorálnosť vyvolala v dedine značnú rezonanciu. – Hoci sa snažil, ako vedel, po svojej prednáške sa dočkal negatívnej rezonancie pravdepodobne nejde o odborný text, preto je vhodnejšie v nich použiť slová ohlas alebo reakcia: Jeho amorálnosť vyvolala v dedine značný ohlas. – Hoci sa snažil, ako vedel, po svojej prednáške sa dočkal negatívnej reakcie.

 2. Vyjadrenie vrátiť sa do hry na označenie situácie, keď hráči zvrátia nepriaznivý priebeh a následne aj stav zápasu, je prostriedok športovej publicistiky.

 3. Používanie slovesa poslať v slovných spojeniach poslať tím do vedeniaposlať súpera do kolien/na kolená možno označiť za športový slang.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rezonancia