Otázka:

Je správne historický rekord v návštevnosti alebo návštevnosti? Sú správne vyjadrenia vyplatiť mzdu a plná výška mzdy? Je správne v rovnakom význame použiť spojenie vyplatiť zmluvu? Je správne vo význame „výška príjmu“ použiť spojenie výška zmluvy?

Heslá:

rekord v návštevnosti, návštevnosť, vyplatiť zmluvu

Odpoveď:

1. Spojenie historický rekord v návštevnosti nejakého podujatia možno použiť aj bez predložky – historický rekord návštevnosti, no častejšie je vyjadrenie s predložkou.

 2. Veta Majiteľ vyplatí pracovníkom na základe novej kolektívnej dohody plnú výšku mzdy bez jej akéhokoľvek zníženia – teda dodrží ešte podmienky starej kolektívnej zmluvy znamená, že nová kolektívna zmluva bola uzavretá a sú v nej rovnaké podmienky ako v starej. Spojenie vyplatiť plnú výšku mzdy je správne.

 3. Používanie spojenia vyplatiť zmluvu vo význame „vyplatiť mzdu podľa zmluvy“ napríklad vo vete Majitelia a odborári rokujú o podmienkach vyplácania existujúcich zmlúv nie je vhodné.

 4. Podobne ani spojenie výška zmluvy vo význame „výška príjmu“ napríklad vo vete Po ukončení výluky v NHL by sa mala výška hráčskych zmlúv o niekoľko percent znížiť nepovažujeme z významového hľadiska za náležité.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rekord v návštevnosti