Otázka:

Ktoré z uvedených viet sú správne?

Heslá:

prosím, prosiť

Odpoveď:

 

Zdvorilostná častica prosím sa používa v uvedenej podobe, teda ako tvar slovesa prosiť v 1. osobe jednotného čísla. Vo vete sa vydeľuje čiarkami z oboch strán. Vety, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, sú správne v týchto podobách:

 

– Použite, prosím, vchod cez zákaznícke centrum;

 

– Prosím, použite vchod cez zákaznícke centrum;

 

– Použite vchod cez zákaznícke centrum, prosím;

 

– Prosíme vás, aby ste použili vchod cez zákaznícke centrum;

 

– Prosíme, aby ste použili vchod cez zákaznícke centrum.

 

Pre úplnosť dodávame, že v posledných dvoch vetách nie je použitá častica prosím, ale tvar slovesa prosiť v spojení s vedľajšou vetou. Názov oddelenia zákaznícke centrum sa píše s malým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu prosím