Otázka:

Aký je význam slovného spojenia červená knižnica?

Heslá:

červená knižnica

Odpoveď:

 

Slovné spojenie červená knižnica má pôvod v názve edície gýčovitých románov pre ženy z 20. a 30. rokov minulého storočia, ktoré boli viazané v červenom plátne, a ustálilo sa na všeobecné označenie nenáročnej, sentimentálnej až brakovej oddychovej literatúry.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu červená knižnica