Otázka:

Je správne použité sloveso zasahovať v spojení brankár musel zasahovať? Je správne vyjadrenie mať už len matematickú šancu na postup? Používa sa slovo tutovka v množnom čísle? Je správne vyjadrenie dostať sa do tutovky? Je správne spojenie vlastný rekord vo význame osobný rekord?

Heslá:

zasahovať, nabudiť, šanca, tutovka, vlastný rekord, osobný rekord

Odpoveď:

1. Sloveso zasahovať má význam „robiť zásah“. Keďže brankár pri svojej činnosti v bránke robí zásahy (porov. spojenie úspešný zásah brankára v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke slovnik.juls.savba.sk), používanie slovesa zasahovať v rovnakom význame je správne.

 2. Sloveso nabudiť vo význame „povzbudiť, motivovať“ je novšie, v porovnaní s neutrálnymi ekvivalentmi ho možno hodnotiť ako hovorové slovo.

 3. Spojenie matematická šanca vo vyjadrení mať už len matematickú šancu na postup do play-off sa použilo vo význame „šanca dosiahnuť žiaduci počet bodov na postup bez vlastného pričinenia, teda po zrátaní bodov iných tímov po ich zápasoch“. V podobnom význame sa používa aj všeobecne ustálené spojenie teoretická šanca vyjadrujúce malú pravdepodobnosť.

 4. Slovo tutovka sa môže použiť aj v množnom čísle, napr. premárnil niekoľko tutoviek. Keďže sa slovo tutovka vysvetľuje ako „istá gólová šanca“ (porov. Veľký slovník cudzích slov), použitie slovesa dostať sa v spojení dostať sa do tutovky je jazykovo v poriadku (ako dostať sa do šance).

 5. Označenie rekordu športovca spojením vlastný rekord ako synonyma k spojeniu osobný rekord je vhodné.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zasahovať