Otázka:

Čo znamená slovo šleha? Je správne spojenie plná permanencia?

Heslá:

šleha, rana, byť v plnej permanencii, šupa

Odpoveď:

 

1. Slovo šleha je český výraz a v slovenčine možno vo význame „prudká, tvrdá strela“ použiť hovorové slovo rana alebo hovorový expresívny výraz šupa.

2. Spojenie byť v plnej permanencii na označenie aktívnej, nepretržitej činnosti, napr. brankára pri sérii zákrokov za sebou, je jazykovo v poriadku, prídavné meno plný sa v ňom používa na zdôraznenie.

 

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šleha