Otázka:

Je správne spojenie plná permanencia?

Heslá:

šleha, rana, byť v plnej permanencii, šupa

Odpoveď:

 

1. Slovo šleha je český výraz a v slovenčine možno vo význame „prudká, tvrdá strela“ použiť hovorové slovo rana alebo hovorový expresívny výraz šupa.

 

2. Spojenie byť v plnej permanencii na označenie aktívnej, nepretržitej činnosti, napr. brankára pri sérii zákrokov za sebou, je jazykovo v poriadku, prídavné meno plný sa v ňom používa na zdôraznenie.

 

3. Vo vete Vždy dostanú zaplatené, bez ohľadu na to, čo sa deje je vhodné dať čiarku pred spojením bez ohľadu, pretože časť bez ohľadu na to, čo sa deje sa dá označiť ako pričlenená. Inak by to bolo napríklad vo vete Dostanú zaplatené bez ohľadu na to, čo sa deje, v ktorej by sa čiarka pre spojením bez ohľadu nepísala.

 

4. Na začiatku vety No dopadlo to nad všetky očakávania nadväzujúcej na vetu Urobili sme výrazné ústupky a každý si myslel, že budeme ľutovať je použitá spojka no, nie častica. Podobne je to aj pri dvojici viet Je presvedčený, že vždy môže uspieť. A to je na ňom unikátne so spojkou na začiatku druhej vety. Ide o typy jednoduchých viet významovo súvisiacich s predchádzajúcou vetou.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šleha