Otázka:

Aká číslovka sa používa v názvoch športových podujatí?

Heslá:

futbal, fotbal

Odpoveď:

 

V názve podujatia možno použiť arabskú aj rímsku číslicu, pri jestvujúcich názvoch sa uprednostňuje variant, ktorý zvolili organizátori podujatia. Pre úplnosť dodávame, že slovo futbal má v slovenčine uvedenú podobu (nie fotbal). 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu futbal