Otázka:

Akými pravidlami sa riadi výslovnosť názvov štátov, napr. Seychely?

Heslá:

Fidži, Jamajka, Kuvajt, Švédsko, Seychely

Odpoveď:

 

Väčšina cudzích názvov štátov má slovenskú vžitú podobu, ktorá vychádza z ich výslovnosti, napr. Fidži, Jamajka, Kuvajt, Švédsko. Pri výslovnosti názvov štátov, ktoré nemajú vžitú slovenskú podobu, používa sa v slovenčine zdomácnená alebo čiastočne zdomácnená výslovnosť pôvodnej výslovnosti. Názvy štátov aj s výslovnosťou sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (PSP), ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk alebo www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf. Výnimkou je názov štátu Seychely, pri ktorom sa v PSP výslovnosť neuvádza, ide však len o nedôslednosť. Názov Seychely odporúčame vyslovovať [sejšeli]. 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Fidži