Otázka:

Správne je "výskumy dokázali" alebo "výskumy dokázaly"? Správne je domestifikácia psa alebo domestikácia psa?

Heslá:

zhoda podmetu s prísudkom

Odpoveď:

V spojení Výskumy dokázali, že...sa musí s podmetom výskumy zhodovať prísudok dokázali(t. j. tvarslovesa dokázať) v rode aj v čísle. S podmetom vyjadreným podstatným menom mužského rodu v množnom čísle výskumy sa viaže slovesný prísudok (t. j. tvar slovesa dokázať) v množnom čísle mužského rodu dokázali, pričom sa prídavné meno dokázali píše s mäkkým -i. Pripomíname, že sloveso dokázať nemá v slovenčine nikdy podobu dokázaly s tvrdým y.

Význam „zdomácnenie, zdomácňovanie“ sa v slovenčine vyjadruje aj odborným výrazom latinského pôvodu domestikácia. Slovo domestikácia v takejto podobe sa uvádza aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006) a nájdete ho aj v Slovníku cudzích slov na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk.

           


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zhoda podmetu s prísudkom
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku