Otázka:

Ako mám skloňovať slovo semifreda? Alebo je nesklonné?

Heslá:

semifreda, semifredda, semifreddo, vzor žena, semifredo, vzor mesto

Odpoveď:

 Pomenovanie druhu studeného sladkého dezertu prevzaté z taliančiny semifreda (aj v podobe semifredda) sa v slovenčine častejšie používa v podobe semifreddo, ktorá je so zreteľom na východiskový jazyk pravdepodobnejšia. Obidve podoby možno v slovenčine skloňovať – slovo semifreda ako podstatné meno ženského rodu podľa vzoru žena a slovo semifredo (alebo semifreddo) ako podstatné meno stredného rodu podľa vzoru mesto.

 

 

 


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu semifreda