Otázka:

Je správne je pravdou alebo je pravda?

Heslá:

pravda, je pravda..., je pravdou...

Odpoveď:

 

V slovenčine sa pri hodnotení pravdivosti niečoho používajú obidve väzby so slovom pravda: nominatívna väzba je pravda... aj väzba v inštrumentáli je pravdou..., pričom omnoho častejšia je väzba v nominatíve je pravda. Samozrejme, v určitých ustálených spojeniach sa používa iba jedna väzba. Napríklad v spojeniach opak je pravdou alebo pravdou zostáva... sa používa iba väzba v inštrumentáli, no vo vete Bola to čistá pravda, ktorú uvádzate, sa používa nominatív.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu pravda