Otázka:

Aký je nominatív od výrazu do tla, resp. dotla?

Heslá:

do tla, dotla, tlo

Odpoveď:

 

V predložkovom spojení do tla (nie dotla) je tvar podstatného mena stredného rodu tlo, ktoré sa používa iba v tomto spojení a uvádza sa v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do tla