Otázka:

Prosím o potvrdenie výkladu slova sekera v prenesenom význame dlh.

Heslá:

na sekeru, kúpiť na sekeru, piť na sekeru, sekera

Odpoveď:

 

Predložkové spojenie na sekeru sa v slovenčine používa vo význame „na dlh, na úver“, napr. kúpiť na sekeru, piť na sekeru. Z tohto spojenia sa utvorilo skrátené označenie sekera vo význame „dlh, dlžoba“, napr. mám uňho sekeru; nechal v krčme sekeru. Vyjadrenia na sekeru, resp. sekera v uvedených významoch sú hovorové.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na sekeru